Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn với chương trình đào tạo chất lượng cao (Kinh doanh nông nghiệp – Agribusiness)

Nguyễn Hiệp   1 Tháng Bảy, 2018   Chức năng bình luận bị tắt ở Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn với chương trình đào tạo chất lượng cao (Kinh doanh nông nghiệp – Agribusiness)

Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn với chương trình đào tạo chất lượng cao là một trong những khoa hàng đầu của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Giới thiệu chung về khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn của Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thành lập vào năm 2004. Khoa có chức năng đào tạo bậc đại học 3 chuyên ngành là Phát triển nông thôn, Kinh tế nông nghiệp và khuyến nông cùng thạc sĩ chuyên ngành là Phát triển nông thôn.

Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn có sứ mệnh đào tạo cử nhân chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên môn về vấn đề kinh tế và phát triển nông thôn vững vàng, có những kỹ năng và thái độ chuyên nghiệp, với sứ mệnh trở thành những chuyên gia giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định liên quan đến sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp.

Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn chuyên đào tạo chuyên gia kinh tế nông thôn

Bằng cử nhân khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn tạo cho sinh viên có cơ hội phát triển niềm yêu thích với lĩnh vực nông lâm của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cung cấp những lợi thế khi làm việc trong các doanh nghiệp hoặc bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh đến linh vực nông nghiệp và có thể học lên bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế nông nghiệp.

Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn với chương trình đào tạo chất lương cao

Chương trình đào tạo chất lương cao của khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn nhằm cung cấp cho người học những vấn đề về kinh tế nông nghiệp đất nước. Những hiểu biết cơ bản về những nguyên lý kinh tế học, nguyên lý kinh tế nông nghiệp để phân tích và lý giải được về sự vận động của thị trường, các yếu tố sản xuất đầu vào của thị trường nông sản, sự vận hành của chuỗi giá trị nông sản.

Các nội dung được cung cấp trong chương trình đào tạo chất lương cao của khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn là những nội dung cơ bản về marketing và chiến lược marketing, giúp người học có thể hiểu và vận dụng trong xây dựng và phát triển các chương trình marketing tiêu thụ nông sản. Sinh viên ra trường có khả năng ứng dụng việc phân tích, đánh giá chính sách kinh tế trong nông nghiệp. Có khả năng phân tích thống kê, phân tích định lượng và định tính các mối quan hệ kinh tế nông nghiệp.

Chương trình đào tạo chất lương cao là sự lựa chọn hàng đầu tại khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

Ngoài ra, sinh viên chương trình đào tạo chất lương cao của khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn còn nắm được các quy trình, nội dung lập kế hoạch chiến lược, quản lý và phát triển nguồn lực con người, quản lý tài chính trong một tổ chức, các kiến thức về thương mại và tài chính quốc tế trong bối cảnh hội nhập. Sinh viên có khả năng phân tích kinh doanh, phân tích năng suất hiệu quả, phân tích chi phí lợi ích của các dự án sản xuất kinh doanh nông nghiệp, làm cơ sở cho việc ra quyết định lựa chọn dự án.

Hơn thế nữa, sinh viên chương trình đào tạo chất lương cao của khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn còn được trang bị các kiến thức cần cho mục tiêu nghiên cứu trong một môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp. Sinh viên tại đây sẽ có khả năng phân tích khó khăn thách thức mà nhiều bên phải đối mặt, xác định các câu hỏi nghiên cứu, thiết kế và lập kế hoạch nghiên cứu, lựa chọn và vận dụng lý thuyết, công cụ để giải quyết một câu hỏi nghiên cứu; phân tích, giải thích và đánh giá nghiêm túc các kết quả nghiên cứu.

Sinh viên chương trình đào tạo chất lương cao của khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn có cơ hội làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn và các tổ chức kinh tế xã hội khác; Các doanh nghiệp, các trang trại, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, các mô hình liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh nông nghiệp; Các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu kinh tế xã hội.

Nếu bạn có đam mê, có mong muốn phát triển về linh vực kinh tế nông nghiệp nông thôn, đặc biệt ở khu vực miền núi phái bắc, Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn với chương trình đào tạo chất lượng cao (Kinh doanh nông nghiệp – Agribusiness) của Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chính là lựa chọn hàng đầu cho bạn. Tra cứu tại đây để biết thêm thông tin về tuyển sinh 2018 của Khoa Kinh tế & PT nông thôn – Đại học NL Thái Nguyên.